Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα μορίων μετάθεσης ειδικής αγωγής για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση σχολικού έτους 2023-2024

Σχετικά Έγγραφα

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
pdf ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ειδ_2023-2024_5YUUA_signed 861 KB
xls ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ_2023-2024 14 KB