Υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2021-2022

Οι ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ υποβάλλονται (αποκλειστικά από την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2022 έως και την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022  – για το τρέχον σχολικό έτος 2021-2022) ως ακολούθως: Ηλεκτρονικά με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης η οποία θα δημιουργείται μέσω της Ενιαίας […]

Οδηγίες Υποβολής Δικαιολογητικών Αναπληρωτών ΕΕΠ & ΕΒΠ

Βάσει της αριθμ. 104627/ΓΔ5/07-08-2020 (ΦΕΚ 3344 τ. Β΄) Υ.Α. με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)» σας γνωρίζουμε ότι οι αναπληρωτές θα προσέρχονται για ανάληψη υπηρεσίας […]

Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας σε εκπαιδευτικούς

Για την αποφυγή λανθασμένων ενεργειών σχετικά με την υποβολή αιτήματος από τους εκπαιδευτικούς (μονίμους & αναπληρωτές) με θέμα τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 3525/2007 και προκειμένου το Υπηρεσιακό […]

Οδηγίες της Δ.Δ.Ε. Σερρών για τους υποψηφίους εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπαίδευσης (ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019)

Σας ενημερώνουμε ότι η ΔΔΕ Σερρών θα παραλαμβάνει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής από 13-01-2020 έως 04-03-2020 από 10:00 έως 15:00 Η κατάθεση της ειδικής έντυπης αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στο ΚΕΦ. Δ΄ της προκήρυξης του […]