Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας σε εκπαιδευτικούς

Για την αποφυγή λανθασμένων ενεργειών σχετικά με την υποβολή αιτήματος από τους εκπαιδευτικούς (μονίμους & αναπληρωτές) με θέμα τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 3525/2007 και προκειμένου το Υπηρεσιακό […]

Οδηγίες της Δ.Δ.Ε. Σερρών για τους υποψηφίους εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπαίδευσης (ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019)

Σας ενημερώνουμε ότι η ΔΔΕ Σερρών θα παραλαμβάνει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής από 13-01-2020 έως 04-03-2020 από 10:00 έως 15:00 Η κατάθεση της ειδικής έντυπης αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στο ΚΕΦ. Δ΄ της προκήρυξης του […]