Τηλεφωνικό Κέντρο

Κερασούντος 2, Σέρρες, Τ.Κ. 62123
Τηλέφωνο: 23210 47530
Φαξ: 23210 47531 (ΠΥΣΔΕ)
και   23210 47533 (Γραμματεία)
Email: mail@dide.ser.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://srv-dide.ser.sch.gr