Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. – Η Ευρωπαϊκή Διάκριση

Εύσημα για το πρόγραμμα «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ» απέδωσε στην ετήσια έκθεση για τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιλαμβάνει το «Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας» ως το παράδειγμα καλής πρακτικής του Ευρωπαϊκού […]

Ανακοίνωση Οριστικών Πινάκων Υποψηφίων Μαθητείας

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί των προσωρινών πινάκων υποψηφίων μαθητείας παρήλθε χωρίς να υποβληθεί καμία ένσταση. Ως εκ τούτου, οι οριστικοί πίνακες κατάταξης είναι ίδιοι με τους προσωρινούς (δείτε εδώ τους πίνακες).