Ανακοίνωση Οριστικών Πινάκων Υποψηφίων Μαθητείας

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί των προσωρινών πινάκων υποψηφίων μαθητείας παρήλθε χωρίς να υποβληθεί καμία ένσταση. Ως εκ τούτου, οι οριστικοί πίνακες κατάταξης είναι ίδιοι με τους προσωρινούς (δείτε εδώ τους πίνακες).

Ανακοίνωση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Υποψήφιων Μαθητείας και Πινάκων με Δεσμευμένες Θέσεις Μαθητείας

Περίοδος υποβολής ενστάσεων για τους Προσωρινούς Πίνακες Κατάταξης και ΜΟΝΟ για τις ειδικότητες που θα ξεκινήσουν από 20/10/2017,  ορίζεται το διάστημα από 17/10 έως 18/10/2017. (ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς ΕΠΑΛ Νιγρίτας)