ΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών (1η Φεβρουαρίου 2016), απευθύνω θερμό χαιρετισμό στην Εκπαιδευτική Κοινότητα του Ν. Σερρών.

Πρωταρχικός μου στόχος είναι ο προγραμματισμός του έργου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, καθώς και η συνεργασία με το ανθρώπινο δυναμικό τους σε πνεύμα εμπιστοσύνης, με αίσθημα ευθύνης και δικαίου.

Η άμεση προτεραιότητά μου θα είναι το πνεύμα συνεργασίας και κατανόησης με τους συναδέλφους μου για μια ποιοτική δημόσια εκπαίδευση.

Επειδή η διοίκηση πρέπει να διακρίνεται από αμεροληψία και αντικειμενικότητα, θα δοθεί έμφαση στη σωστή διαχείριση και αξιοποίηση του προσωπικού, χωρίς αποκλεισμούς, μεροληπτικές πρακτικές και οπωσδήποτε ακολουθώντας μια διαλλακτική και διαλεκτική προσέγγιση στις ανθρώπινες σχέσεις.

Για να επιτελεστεί σωστά το λειτούργημα θα επικεντρωθώ σε τρεις συγκεκριμένους άξονες: Σχολεία (μαθητές, καθηγητές) – Γονείς – Ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον με τους φορείς του Νομού.  

Η δεινή οικονομική συγκυρία απαιτεί ακόμη περισσότερο να καταβάλλουμε από κοινού κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η λειτουργία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της Εκπαιδευτικής Κοινότητας για χάρη της αναβάθμισης της κοινωνίας των μαθητών μας.

 

Με τη διαβεβαίωση της εκτίμησής μου

Κωνσταντίνος Σ. Τενεκετζής

Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών