Καταγραφή εξοπλισμού κατηργημένων Σχολικών Μονάδων

Από τις επισκέψεις στις καταργημένες, συγχωνευμένες Σχολικές μονάδες καταγράφηκε το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό (πολλαπλών χρήσεων και αναλώσιμο). Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για τη διάθεση του καταγεγραμμένου εξοπλισμού σε ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες.  

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων μορίων μετάθεσης α) για μετάθεση από περιοχή σε περιοχή σε ΣΜΕΑΕ – ΚΕΔΔΥ β) σε Μουσικά Σχολεία γ) σε Καλλιτεχνικά Σχολεία και δ) σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων ορίζεται από Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017 έως Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017.