Ανακοίνωση του τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα της τελικής βαθμολογίας των υποψήφιων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. της Δ.Ε. Σερρών και πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης

Η υποβολή δήλωσης προτίμησης Σχολικών Μονάδων  και Ε.Κ. (Εργαστηριακών Κέντρων) θα διεξαχθεί αποκλειστικά την Τρίτη 25-07-2017 και μέχρι ώρα 15.00,

Διευκρινίσεις σχετικά με τη θητεία των Προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων, των Προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων νηπιαγωγείων, των Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων και των υπευθύνων τομέων Ε.Κ.