Προθεσμία ενστάσεων για τις οριστικές τοποθετήσεις – διαθέσεις μονίμων εκπαιδευτικών

Σας ενημερώνουμε πως οι ενστάσεις για τις οριστικές τοποθετήσεις – διαθέσεις μονίμων εκπαιδευτικών που ανακοινώθηκαν στις 24 Σεπτεμβρίου 2021 (Πράξη ΠΥΣΔΕ: 17/24-09-2021), ολοκληρώνονται αύριο Παρασκευή 01 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ.

Ανακοινοποίηση – Προσωρινές Τοποθετήσεις – Διαθέσεις Εκπαιδευτικών (Πράξη 13/25-08-2021)

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να παρουσιαστούν την 1η Σεπτεμβρίου 2021 στη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους για να υπογράψουν την πράξη ανάληψης υπηρεσίας τους.