Οργανικά κενά και υπεραριθμίες ανά κλάδο και ανά σχολική μονάδα Γενικής Παιδείας και ΣΜΕΑΕ για το σχολικό έτος 2024-2025

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Οι  αιτήσεις υπεραριθμίας δεν θα μεταφορτωθούν στην πλατφόρμα του επίσημου ιστότοπου της Δ.Δ.Ε. Σερρών αλλά θα αποσταλούν με e-mail στη γραμματεία του ΠΥΣΔΕ Σερρών (pysdeddes@sch.gr)