Μεταθέσεις – Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας και με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες της νέας τους οργανικής θέσης την πρώτη Τρίτη που αυτές θα είναι ανοιχτές για θερινή υπηρεσία. Παρακαλούνται οι Διευθυντές: Να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς  των σχολικών μονάδων τους και να διαβιβάσουν τις […]

Οριστικές τοποθετήσεις οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών σε κενές οργανικά θέσεις σχολικών μονάδων της

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες της νέας τους οργανικής θέσης την πρώτη Τρίτη που αυτές θα είναι ανοιχτές για θερινή υπηρεσία. Παρακαλούνται οι Διευθυντές: Να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς  των σχολικών μονάδων τους και να διαβιβάσουν τις […]

Ενημέρωση για τους μετατεθειμένους

            Κατόπιν ερωτημάτων που τέθηκαν στην υπηρεσία μας, υπενθυμίζουμε στους εκπαιδευτικούς που έχουν έρθει με μετάθεση, ότι βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και για το λόγο αυτό έχουν τοποθετηθεί  προσωρινά για να αναλάβουν υπηρεσία στις 30-06-2023  (Φ11.2/4916/21-06-2023 απόφαση Δ.Δ.Ε. Σερρών). […]