Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα μορίων μετάθεσης για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2023-2024

Σχετικά Έγγραφα

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
pdf ΕΕΠ-ΕΒΠ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ_ 2023-2024_H4Y3W_signed 864 KB
xls ΠΙΝΑΚΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΕΕΠ 2023-2024 11 KB