Ολοκλήρωσης διαδικασίας καταχώρισης μοριοδοτούμενων προσόντων στο ΟΠΣΥΔ στο πλαίσιο της προκήρυξης ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2019 (κλ. ΠΕ79)

Ενημερώνουμε  τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ79 που κατέθεσαν τις αιτήσεις τους για την Προκήρυξη 1ΓΕ/2019 στη Διεύθυνσή μας ότι έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των μοριοδοτούμενων προσόντων τους στο ΟΠΣΥΔ, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισαν.   Παρακαλούμε τους εκπαιδευτικούς να ελέγξουν τον λογαριασμό τους […]