Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 15851/11-07-2019 Απόφασης του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας «Οριστικές τοποθετήσεις οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Σερρών σε κενές οργανικές θέσεις σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Σερρών

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας Προσφύγων