Ανακοινοποίηση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διάθεση-συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου μόνιμων εκπαιδευτικών στο 4ο Γ/σιο Σερρών και στο Μουσικό Σχολείο Σερρών, εντός των οποίων έχει οριστεί να λειτουργήσει το σχολικό έτος 2019-2020 “Δομή Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.)

Οδηγίες της Δ.Δ.Ε. Σερρών για τους υποψηφίους εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπαίδευσης (ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019)

Σας ενημερώνουμε ότι η ΔΔΕ Σερρών θα παραλαμβάνει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής από 13-01-2020 έως 04-03-2020 από 10:00 έως 15:00 Η κατάθεση της ειδικής έντυπης αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στο ΚΕΦ. Δ΄ της προκήρυξης του […]