Σχολικοί Σύμβουλοι

Γραφείο Σχολικών Συμβούλων

 Γραμματέας: Ολυμπία Μουταφτσή

Τηλέφωνο: 23210 47538

email: grssdser<at>sch.gr

Σχολικοί Σύμβουλοι
 ΠΕ02 Φιλολόγων
  1. Πηνελόπη Τζιώκα Ευαγγέλου
  2. Ιωάννης Κιορίδης
ΠΕ03 Μαθηματικών Μιχαήλ Λούσης
ΠΕ04.02 Χημικών Αικατερίνη Μπεζεργιαννίδου
ΠΕ05 Γαλλικών Λεωνίδας Παρτσανάκης
ΠΕ06 Αγγλικών Κωνσταντίνα Αμανατίδου
ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής Απόστολος Ντάνης
ΠΕ19 Πληροφορικής Βασίλειος Εφόπουλος