Σύντομο Βιογραφικό Διευθυντή Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών

Ο Δημήτριος Σωτηριάδης είναι καθηγητής πληροφορικής. Διετέλεσε Διευθυντής σχολικών μονάδων από το 2004 μέχρι σήμερα. Είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων, το ένα στη “ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ”  από το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Α.Π.Θ και το δεύτερο στην “Εκπαίδευση Ενηλίκων” από το ΕΑΠ. Επίσης έχει δεύτερο πτυχίο από το τμήμα  “ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Είναι επιμορφωτής Β ́ επιπέδου στις νέες τεχνολογίες και κάτοχος πτυχίου στην αγγλική γλώσσα. Έχει παρακολουθήσει αλλά και έχει διδάξει σε πολλά σεμινάρια θέματα σχετικά με την πληροφορική, την εκπαίδευση εκπαιδευτών και την διοίκηση των εκπαιδευτικών μονάδων. Αυτά τα προγράμματα τα υλοποίησαν φορείς του Υπουργείου Παιδείας και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης.

Είναι ο συγγραφέας τριών βιβλίων : “Εφαρμογές πληροφορικής και τηλεματικής” (σελ. 196), “Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών , σχεδιασμός και ανάπτυξη ” (σελ. 80) και “Θεωρίες μάθησης και βασικές αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων” ( σελ. 169 ). Έχει εισηγήσεις σε πανελλήνια και διεθνή συνέδρια, καθώς και συγγραφή άρθρου σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό.

Δίδαξε θέματα σχετικά με την πληροφορική στα τμήματα του ΔΙ.ΠΑ.Ε : Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πληροφορικής και Επικοινωνιών και στο τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας από το 2000-2001 μέχρι το εαρινό εξάμηνο του 2010-11. Ήταν και είναι συντονιστής ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως Comenius, Grundtvig και Erasmus.

Ήταν μέλος του ΠΥΣΔΕ την τριετία 2013-2015 και Παιδαγωγικός Σύμβουλος των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης τη διετία 2012-2013. Διετέλεσε Πρόεδρος , Γεν. Γραμματέας και Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Αν. Μακεδονίας (Ν.Π.Δ.Δ) από το 1995 μέχρι σήμερα. Ήταν Ειδικός Σύμβουλος του Νομάρχη Σερρών την περίοδο 2001-2006 με παράλληλη άσκηση διδακτικών καθηκόντων στο Εσπερινό Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις και στο Εσπερινό ΕΠΑΛ.

Ήταν Πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών Παραρτήματος Αν. Μακεδονίας (Ν.Π.Δ.Δ) την περίοδο 2005-2009. Ήταν μέλος του Δ.Σ της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών, από το 2002 μέχρι το 2006. Διετέλεσε μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Ν. Ζίχνης την περίοδο 1999-2001 και του Δήμου Σερρών την περίοδο 2005-06. Είναι Αντιπρόεδρος της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σερρών από το 2019 μέχρι σήμερα.

Ήταν και είναι αξιολογητής του Υπουργείου Απασχόλησης σε προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης , στο Ι.Κ.Υ στα προγράμματα Leonardo da Vinci, Comenius και στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ του Υπουργείου Παιδείας στο πρόγραμμα Erasmus+ , Τομέας Νεολαία. Επίσης είναι αξιολογητής στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και πιστοποιεί τα προγράμματα σπουδών διαφόρων ΑΕΙ.
Ήταν Πρόεδρος, Γεν. Γραμματέας και Μέλος του Δ.Σ της ΕΛΜΕ Σερρών από το 1997 μέχρι και το 2011.
Ήταν Αντιπρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΥ Ν. Σερρών την περίοδο 2001-2004.
Είναι εθελοντής αιμοδότης.