ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Γεννήθηκα στις Σέρρες και αποφοίτησα από το 1ο Γυμνάσιο Αρρένων Σερρών.

Είμαι πτυχιούχος της Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών και απέκτησα Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό τίτλο σπουδών στον κλάδο Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Διορίστηκα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με την ειδικότητα Νομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τα πρώτα δέκα χρόνια της σταδιοδρομίας μου ως Εκπαιδευτικός αποτέλεσαν τη θεμελιώδη βάση για τη μετέπειτα επαγγελματική μου εξέλιξη, σε συνδυασμό με το γνωστικό αντικείμενο των αρχικών αλλά και των μεταγενέστερων σπουδών μου.

Η δεκαπεντάχρονη εμπειρία μου στην άσκηση καθηκόντων ως Διευθυντής σχολικής μονάδας περιελάμβανε την ενασχόλησή μου με πληθώρα διοικητικών και εκπαιδευτικών θεμάτων, ανάλογα με τις ιδιαίτερες κάθε φορά συνθήκες.

Η συμμετοχή μου σε επιμορφωτικά σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες, η συγγραφή άρθρων, βιβλίων, εισηγήσεων, η παρακολούθηση των εξελίξεων στο χώρο των νέων τεχνολογιών και η συνεχής ενημέρωσή μου συνέβαλαν καθοριστικά στην άσκηση των διευθυντικών μου καθηκόντων.

Από τη θέση του Διευθυντή έδωσα προτεραιότητα στη δημιουργία θετικού εργασιακού κλίματος για την επίτευξη γόνιμης επικοινωνίας μεταξύ των καθηγητών, την οικοδόμηση της συνεργασίας, του σεβασμού, της εμπιστοσύνης, της κατανόησης και της ενεργούς συμμετοχής στο εκπαιδευτικό έργο.

Αξιοποίησα ιδιαίτερα τις γνώσεις και την εμπειρία μου από τη συμμετοχή μου σε συνδικαλιστικούς φορείς, με την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων για «άνοιγμα» του σχολείου προς την κοινωνία, με ίσες ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές και μαθήτριες για την ανάδειξη των δεξιοτήτων τους και την καλλιέργεια πνεύματος ομαδικότητας, συνεργασίας και προόδου, τόσο μεταξύ τους όσο και με τους καθηγητές τους.

Η διδακτική μου εμπειρία από τα Τ.Ε.Ι. και τα Ι.Ε.Κ. συντέλεσε στην υλοποίηση των παραπάνω, τα οποία συνιστούν σε γενικές γραμμές την επαγγελματική μου σταδιοδρομία.

Κωνσταντίνος Σ. Τενεκετζής                                                 Σέρρες, 1 Φεβρουαρίου 2016