Προκήρυξη εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Β περιόδου (Δεκέμβριος) 2017

Ανακοινώνεται ότι από την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017 μέχρι και τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 15:00 θα υποβάλλονται αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου Δεκεμβρίου 2017, η οριστικοποίηση των οποίων θα λήξει την Τρίτη […]

Ανακοίνωση Οριστικών Πινάκων Υποψηφίων Μαθητείας

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί των προσωρινών πινάκων υποψηφίων μαθητείας παρήλθε χωρίς να υποβληθεί καμία ένσταση. Ως εκ τούτου, οι οριστικοί πίνακες κατάταξης είναι ίδιοι με τους προσωρινούς (δείτε εδώ τους πίνακες).

Ανακοίνωση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Υποψήφιων Μαθητείας και Πινάκων με Δεσμευμένες Θέσεις Μαθητείας

Περίοδος υποβολής ενστάσεων για τους Προσωρινούς Πίνακες Κατάταξης και ΜΟΝΟ για τις ειδικότητες που θα ξεκινήσουν από 20/10/2017,  ορίζεται το διάστημα από 17/10 έως 18/10/2017. (ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς ΕΠΑΛ Νιγρίτας)