Ενισχυτική διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Σερρών, σχολικό έτος 2022-2023

Οι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί που θα προσληφθούν στην ενισχυτική διδασκαλία (τα ονόματα των επιλεγέντων επισημαίνονται με bold στους επισυναπτόμενους πίνακες) , παρακαλούνται να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη ΔΔΕ Σερρών (Γραφείο 10) την Τρίτη 22/11/2022 στις 09:00 π.μ . […]

Πίνακας κατάταξης Αναπληρωτών Ενισχυτικής

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές που έχουν επιλεγεί για την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2018-2019, να παρουσιαστούν στην ΔΔΕ Σερρών την Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 09:00 , με σκοπό να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε Σ.Κ.Α.Ε. ή ομάδα Σ.Κ.Α.Ε.