Διημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού με θέμα: “Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση σε θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού”

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣυΕΠ) του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ)  διοργανώνουν διημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού για μαθητές/τριες της Α΄τάξης Λυκείου (ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.) και για γονείς.