Συγρότηση ΠΥΣΔΕ

Απόφαση με Αρ.Πρωτ.:1249/20-01-2023

Συγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Σερρών, με θητεία έως τις 31-12-2024, ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1   Σταμπολίδης Νικόλαος Διευθυντής Δ.Ε. Σερρών – Πρόεδρος
2 Αρδανιώτης Δημήτριος Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ79.01 του 4ου Γυμνασίου Σερρών – Διευθυντής του  Γυμνασίου Κ. Ποροΐων – Αντιπρόεδρος
3 Αραπάκη Χρυσάνθη Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86 του 2ου Γυμνασίου Σερρών – Διευθύντρια του 3ου  Γυμνασίου Σερρών
4 Πάνου Ελευθερία Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ06, του 5ου Γυμνασίου Σερρών, Αιρετή εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Δ.Ε.
5 Χατζηαντωνίου Δήμητρα Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ83, του ΕΠΑ.Λ. Νιγρίτας, Αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Δ.Ε.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα)

1   Σαγίρη Δήμητρα Προϊσταμένη του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Σερρών
2 Κούκκος Εμμανουήλ Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.05, του ΓΕ.Λ. Κ. Ποροΐων, Διευθυντής του ΓΕ.Λ. Κ. Ποροΐων
3 Αλεξοπούλου Ευαγγελία Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86, του 4ου ΓΕ.Λ. Σερρών, Διευθύντρια του Γυμνασίου Αγίου Πνεύματος
4 Παπαεμμανουήλ Ιωάννης  Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ01, του 4ου ΓΕ.Λ. Σερρών, Αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Δ.Ε.
5 Καραθανάση Μαρία Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, του 5ου ΓΕ.Λ. Σερρών, Αιρετή εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Δ.Ε.