Συγρότηση ΠΥΣΔΕ

Απόφαση με Αρ.Πρωτ.:1758/29-01-2021

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1   Ρίζος Στυλιανός      Διευθυντής Δ.Ε. Σερρών – Πρόεδρος
2 Αρδανιώτης Δημήτριος   Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ79.01 του 4ου Γυμνασίου Σερρών – Διευθυντής του   Γυμνασίου Κ. Ποροΐων – Αντιπρόεδρος
3 Αραπάκη Χρυσάνθη   Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86 του 2ου Γυμνασίου Σερρών – Διευθύντρια του 3ου   Γυμνασίου Σερρών
4 Παπαχρήστου Βασίλειος   Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.02 του 1ου ΓΕ.Λ. Σερρών – Αιρετός εκπρόσωπος των   εκπαιδευτικών Δ.Ε.
5 Χατζηαντωνίου Δημήτριος   Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ83 του ΠΥΣΔΕ Σερρών – Αιρετός εκπρόσωπος των   εκπαιδευτικών Δ.Ε.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα)

1   Σαγίρη Δήμητρα   Προϊσταμένη του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Σερρών
2 Αλληλέγκος Δημήτριος   Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ01 του Γυμνασίου Αλιστράτης – Διευθυντής του   Γυμνασίου Αλιστράτης
3 Δομουχτσή Φωτεινή   Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86 του ΕΠΑ.Λ. Ροδόπολης – Διευθύντρια του Γυμνασίου   Δημητριτσίου
4 Κοκαρίδα Χρυσούλα   Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ83 του 1ου ΕΠΑ.Λ. Σερρών – Αιρετός εκπρόσωπος των   εκπαιδευτικών Δ.Ε.
5 Παπαεμμανουήλ Ιωάννης   Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ01 του 4ου ΓΕ.Λ. Σερρών – Αιρετός εκπρόσωπος των   εκπαιδευτικών Δ.Ε.