Συγρότηση ΠΥΣΔΕ

Απόφαση με Αρ.Πρωτ.:12920/01-08-2022

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1   Σταμπολίδης Νικόλαος Διευθυντής Δ.Ε. Σερρών – Πρόεδρος
2 Αρδανιώτης Δημήτριος Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ79.01 του 4ου Γυμνασίου Σερρών – Διευθυντής του  Γυμνασίου Κ. Ποροΐων – Αντιπρόεδρος
3 Αραπάκη Χρυσάνθη Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86 του 2ου Γυμνασίου Σερρών – Διευθύντρια του 3ου  Γυμνασίου Σερρών
4 Κούκκος Εμμανουήλ Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.05 του ΓΕ.Λ. Κάτω Ποροΐων – Διευθυντής του ΓΕ.Λ. Κάτω Ποροΐων
5 Τσοχατζίδου Ευαγγελία Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 του ΓΕ.Λ. Σκουτάρεως

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα)

1   Σαγίρη Δήμητρα Προϊσταμένη του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Σερρών
2 Αλληλέγκος Δημήτριος Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ01 του Γυμνασίου Αλιστράτης – Διευθυντής του Γυμνασίου Αλιστράτης
3 Δομουχτσή Φωτεινή Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86 του ΕΠΑ.Λ. Ροδόπολης – Διευθύντρια του Γυμνασίου Δημητριτσίου
4 Παπαδόπουλος Ευστάθιος Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11 του Γυμνασίου Βυρώνειας
5 Λάτσιος Δημήτριος Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ84 του 1ου ΕΠΑ.Λ. Σερρών