Συγρότηση ΠΥΣΔΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ:  Αρ. Πρωτ.: 30265/28-12-2018
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Τενεκετζής Κων/νος Διευθυντής της Διεύθυνσης Δ.Ε. Σερρών – Πρόεδρος 
2. Κουτρόπουλος Κων/νος Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ84 του ΕΠΑ.Λ.Νιγρίτας, Διευθυντής του ΕΠΑ.Λ. Νιγρίτας – Αντιπρόεδρος
3. Κεσκίνογλου Σοφία
Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ06 του 2ου ΕΠΑ.Λ. Σερρών.
4. Παπαχρήστου Βασίλειος
Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.02 του 1ου ΓΕ.Λ. Σερρών.
5. Χατζηαντωνίου Δημήτριος Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ83 του ΠΥΣΔΕ Σερρών – Αιρετός εκπρόσωπος των εκαιδευτικών Δ.Ε.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα)
1. Σαμαρτζίδου Μαρία
Προϊσταμένη του τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Σερρών.
2. Σκαλτσάς Γεώργιος Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ78 του 4ου Γυμνασίου Σερρών
3. Κυρισκόζογλου Ουρανία
Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01 του ΓΕ.Λ. Πεντάπολης Σερρών, Διευθύντρια του Γυμνασίου Δραβήσκου.
4. Παπαεμμανουήλ Ιωάννης Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ01 του 4ου ΓΕ.Λ . Σερρών – Αιρετός εκπρόσωπος των εκαιδευτικών Δ.Ε.
5. Ντάφλος Ιωάννης Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01 του Γυμνασίου Νέας Ζίχνης Σερρών – Αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Δ.Ε.
Γραμματέας του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Σερρών ορίζεται η Κεσούλη Αναστασία, διοικητική υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικούτης Διεύθυνσης Δ.Ε. Σερρών, με αναπληρωτή τον Παυλίδη Αθανάσιο, διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού της Διεύθυνσης ΔΕ. Σερρών.