Συγκρότηση ΠΥΣΔΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ:  Αρ. Πρωτ.: 3929/03-02-2016
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Τενεκετζής Κων/νος Διευθυντής της Διεύθυνσης Δ.Ε. Σερρών - Πρόεδρος
2. Ακριτίδης Ηλίας Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03 του Μουσικού Γυμνασίου με Λ/Τ
Σερρών, Διευθυντής του Γυμνασίου Στρυμονικού - Αντιπρόεδρος
3. Κεσκίνογλου Σοφία Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ06 του 2ου ΕΠΑ.Λ. Σερρών
4. Παπαχρήστου Βασίλειος Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.02 του 1ου ΓΕ.Λ. Σερρών - Αιρετός εκπρόσωπος των εκαιδευτικών Δ.Ε.
5. Χατζηαντωνίου Δημήτριος
Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ12.05 του ΠΥΣΔΕ Σερρών – Αιρετός
εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Δ.Ε.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα)
1. Ναούμ Κωνσταντίνος Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01 του Γυμνασίου Σκουτάρεως,
Διευθυντής του Γυμνασίου Ηράκλειας
2. Σκαλτσάς Γεώργιος Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ13 του 4ου Γυμνασίου Σερρών
3. Κυρισκόζογλου Ουρανία
Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01 του ΓΕ.Λ. Πεντάπολης
4. Ντάφλος Ιωάννης Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01 του Γυμνασίου Ν. Ζίχνης –
Αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Δ.Ε.
5. Κοκαρίδα Χρυσούλα Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ17.07 του 1ου ΕΠΑ.Λ. Σερρών –
Αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Δ.Ε.
Γραμματέας του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Σερρών ορίζεται η Κεσούλη Αναστασία, διοικητική υπάλληλος κλάδου ΠΕ1 της Διεύθυνσης Δ.Ε. Σερρών, με αναπληρώτρια την Μαδεμτζόγλου Άννα, διοικητικό υπάλληλο κλάδου ΠΕ1 της Διεύθυνσης Δ.Ε. Σερρών.