4ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας: Χαρακτηριστικά της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στις σχολικές μονάδες των Π.Ε. Σερρών και Κιλκίς κατά την περίοδο της πανδημίας

Το συνημμένο αρχείο ppt με τίτλο «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ», περιλαμβάνει τα αποτελέσματα και συμπεράσματα που έχουν εξαχθεί από την μέχρι τώρα επεξεργασία των ερωτηματολογίων της έρευνας του 4ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας στις σχολικές μονάδες Σερρών […]