Οδηγίες της Δ.Δ.Ε. Σερρών για τους υποψηφίους εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπαίδευσης (ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019)

Σας ενημερώνουμε ότι η ΔΔΕ Σερρών θα παραλαμβάνει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής από 13-01-2020 έως 04-03-2020 από 10:00 έως 15:00 Η κατάθεση της ειδικής έντυπης αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στο ΚΕΦ. Δ΄ της προκήρυξης του […]

Κατανομή Ειδικοτήτων – Ωρών ΔΔΕ Σερρών Ενισχυτική Διδασκαλία 2019-2020

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές που έχουν επιλεγεί για την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2019-2020, να παρουσιαστούν στην ΔΔΕ Σερρών την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 09:00 , με σκοπό να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε Σ.Κ.Α.Ε. ή ομάδα Σ.Κ.Α.Ε.