Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2023-2024

Οι προσληφθέντες/είσες τοποθετημένοι/ες εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στη Δ.Δ.Ε. Σερρών τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2024, ώρα 10.00-12.00, για την υπογραφή των συμβάσεων εργασίας.

 

Ως ημερομηνία έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2023-2024 ορίζεται η Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2024.

Λήψη αρχείου (-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ-2023-2024.pdf, PDF)