Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικού κενού σε σχολική μονάδα της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης [άρθρο 86 του ν.4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το υπολειπόμενο σχολικό έτος 2023-2024

Σχετικά Έγγραφα

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
pdf 6Κ7Δ46ΝΚΠΔ-6ΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 197 KB