Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Ειδικών Μαθημάτων και κατανομή υποψηφίων έτους 2023 – Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Μουσικών Μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» για εισαγωγή στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου, Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων και κατανομή υποψηφίων, έτους 2023.

Πρόσκληση επιτηρητών/τριών για τον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π.

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες (μόνιμους εκπαιδευτικούς Δ/θμιας και Π/θμιας Εκπαίδευσης, διοικητικούς υπαλλήλους, μόνιμους υπαλλήλους  Ν.Π.Δ.Δ. ή  των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού που υπηρετούν στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών), οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν ως […]