Πρόσκληση σε διαδικτυακή ενημερωτική δράση Σ.Ε.Π. “Διαχείριση σταδιοδρομίας με τα εργαλεία του ΕΟΠΠΕΠ” (26/2/2024)