Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το σχολικό έτος 2023-2024

Λήψη αρχείου (20240216-16781_Ε1-Ειδική-Προκήρυξη-6ΙΙ746ΝΚΠΔ-0ΕΚ.pdf, PDF)