Υποβολή Ενστάσεων Υποψηφίων Μαθητευομένων

Ενημερώνουμε ότι οι υποψήφιοι μαθητευόμενοι που έχουν υποβάλει αίτηση και επιθυμούν να υποβάλουν ένσταση επι των Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης, μπορούν να το κάνουν αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας έως Δευτέρα 30.10.2023 ώρα 13:00.

Οι εξέταση τυχόν ενστάσεων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως και το πρωί της Τετάρτης 1.11.2023, ώστε να ανακοινωθούν οι Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης.