Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023, Εθελοντική αιμοδοσία στο ΕΠΑ.Λ. Ηράκλειας