Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής

Λήψη αρχείου (-ΓΙΑ-ΑΠΟΣΠΑΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΚΛ-ΠΕ78-ΣΤΟ-ΓΡΑΦΕΙΟ-ΝΥ-ΠΔΕ-ΑΤΤΙΚΗΣ.-20.pdf, PDF)