Οδηγίες και Προγράμματα Υγειονομικών Εξετάσεων και Πρακτικών Δοκιμασιών των υποψηφίων για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.), για το έτος 2023-2024