Οδηγίες και Πρόγραμμα Υγειονομικών Εξετάσεων και Πρακτικών Δοκιμασιών των υποψηφίων για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.), με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, για το έτος 2023

Λήψη αρχείου (TEFAA_An_thess.pdf, PDF)