Αναμορφωμένος Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136) –Πρόγραμμα συνεντεύξεων

Σχετικά Έγγραφα

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
xls Αναμορφωμενος_Προσωρινός_1_Αξιολογικός_Πίνακας 26 KB
xls Πρόγραμμα συνεντεύξεων 13 KB