Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή υποψηφίων στις σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

Λήψη αρχείου (-25978-2023.pdf, PDF)

Λήψη αρχείου (-ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ-2023_ΑΔΑ-Ψ08Γ46ΝΠΙΘ-ΑΨΩ-1.pdf, PDF)