Ανακοίνωση οριστικού πίνακα μορίων μετάθεσης για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση σχολικού έτους 2022-2023

Σχετικά Έγγραφα

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
xls ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2022-2023_7-2-2023 64 KB
pdf ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ_2022-2023_signed 112 KB