Σύνδεσμοι για την παρακολούθηση σε Ζωντανή Ροή της Διημερίδας Επαγγελματικού Προσανατολισμού με θέμα: “Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση σε θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού”

Μέσω των παρακάτω συνδέσμων είναι δυνατή η παρακολούθηση, σε ζωντανή ροή, της  Διημερίδας Επαγγελματικού Προσανατολισμού με θέμα: “Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση σε θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού”.

1η ημέρα (Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023): https://www.youtube.com/watch?v=WPoto6mjJCk

2η ημέρα (Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2023): https://www.youtube.com/watch?v=AhPvXPUh9V8