Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα μορίων μετάθεσης για μεταθέσεις μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2022-2023

Σχετικά Έγγραφα

Αρχείο Περιγραφή Μέγεθος αρχείου
pdf ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 680 KB
xls ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΕΠ-ΕΒΠ 13 KB