Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων μορίων μετάθεσης για μετάθεση σε ΚΕ.ΔΑ.ΣΥ. και σε περιοχές μετάθεσης για την Ε.Α.Ε σχολικού έτους 2022-2023