Ενισχυτική διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Σερρών, σχολικό έτος 2022-2023

Οι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί που θα προσληφθούν στην ενισχυτική διδασκαλία (τα ονόματα των επιλεγέντων επισημαίνονται με bold στους επισυναπτόμενους πίνακες) , παρακαλούνται να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη ΔΔΕ Σερρών (Γραφείο 10) την Τρίτη 22/11/2022 στις 09:00 π.μ .

Για την διαδικασία πρόσληψης θα ενημερωθούν τηλεφωνικά και θα τους αποσταλούν τα απαραίτητα έντυπα προς συμπλήρωση στα προσωπικά τους email.