Πρόσκληση για συγκρότηση μητρώου αξιολογητών-βαθμολογητών για τη διεξαγωγή των εξετάσεων απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ)

Λήψη αρχείου (-121350-_4-10-22-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΓΙΑ-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ-ΜΗΤΡΩΟΥ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΩΝ-ΚΑΙ-ΕΠΤΗΡΗΤΕΣ.pdf, PDF)