Απόφαση Τροποποίησης Τοποθέτησης-Διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Τακτικού Προϋπολογισμού) σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών

Λήψη αρχείου (2022-09-27-Πραξ.23-Πρωτ.-6996-Τοποθέτηση-αναπλ-TAKTIKOY-ΓΕΝ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ.pdf, PDF)