Διευκρινιστικές οδηγίες του ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/τΑ΄/3-8-2021)σχετικά με την αξιολόγηση μαθητών που φοιτούν στις Β΄ και Γ΄ τάξεις Λυκείου όλων των τύπων

Λήψη αρχείου (-οδηγίες-του-ν.-4823-2021-ΦΕΚ-136-τΑ-3-8-2021σχετικά-με-την-αξιολόγηση-μαθητών-που-φοιτούν-στις-Β-και-Γ-τάξεις-.pdf, PDF)