Ανακοινοποίηση – Οριστικές τοποθετήσεις και διαθέσεις εκπαιδευτικών

Σας ενημερώνουμε ότι όλες οι προηγούμενες τοποθετήσεις και διαθέσεις (Πράξεις ΠΥΣΔΕ 13/26-08-2021 και 15/02-09-2021) των εκπαιδευτικών που περιλαμβάνονται στην με Αριθμ. Πρωτ.: Φ11.2 /7008/24-09-2021 Απόφαση  της Δ.Δ.Ε. Σερρών (Αριθ. Πρ. ΠΥΣΔΕ: 17/24-09-2021) ανακαλούνται.   Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν υπηρεσία […]