Πίνακες κατάταξης υποψήφιων οδηγών και συνόδων σχολικών λεωφορείων για την κάλυψη εποχικών η παροδικών αναγκών των σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και πίνακες απορριπτέων

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι έχουν αναρτηθεί οι πίνακες κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη οδηγών και συνοδών σχολικών λεωφορείων ΣΜΕΑΕ για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 13609/28-08-2020 ΣΟΧ 1/2020. Ανακοίνωση της υπηρεσίας […]