Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν.4589/2019 (Α΄ 13), υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ, εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 1694/τ.Γ΄/28-7-2021).

Επικοινωνία με την τεχνική υποστήριξη του ΟΠΣΥΔ.

Υπενθυμίζουμε ότι η επικοινωνία των εκπαιδευτικών με την τεχνική υποστήριξη του ΟΠΣΥΔ γίνεται αποκλειστικά μέσω του e-mail opsydhelp@minedu.gov.gr. Οι τηλεφωνικές γραμμές εξυπηρετούν άμεσα προβλήματα των διευθύνσεων εκπαίδευσης. Ευχαριστούμε.   Για την ομάδα υποστήριξης του ΟΠΣΥΔ

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13), υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ33, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78 και ΠΕ79.01, εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ του ΑΣΕΠ (Γ΄ 1588/14- 07-2021, Γ΄ 1653/23-7-2021)

Πληροφορίες για τα έντυπα απόλυσης συμβασιούχων ΙΔΟΧ: Εμπειροτεχνών – Ωρομισθίων

ΕΝΤΥΠΑ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΙΔΟΧ: ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ-ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας ενημερώνουμε ότι οι ωρομίσθιοι Μουσικής Ειδίκευσης (ιδιώτες κλ.ΕΜ16.00) θα βρουν την ΤΡΙΤΗ 22-06-2021 μετά τις 12:30 τα έντυπα απόλυσής τους (υπογεγραμμένα ηλεκτρονικά σε μορφή pdf) στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Σερρών http://srv-dide.ser.sch.gr κάνοντας […]