Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προεπιλογή εκπαιδευτικών με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση θέσης Αναπληρωτή Διευθυντή Δευτεροβάθμιου Κύκλου στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Bergen και Διευθυντή στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξέλλες Ι, από το σχολικό έτος 2022-202

Προθεσμία ενστάσεων για τις οριστικές τοποθετήσεις – διαθέσεις μονίμων εκπαιδευτικών

Σας ενημερώνουμε πως οι ενστάσεις για τις οριστικές τοποθετήσεις – διαθέσεις μονίμων εκπαιδευτικών που ανακοινώθηκαν στις 24 Σεπτεμβρίου 2021 (Πράξη ΠΥΣΔΕ: 17/24-09-2021), ολοκληρώνονται αύριο Παρασκευή 01 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ.