Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκεκριμένων προσόντων και ειδικοτήτων για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στην ΚΥ των Γενικών Αρχείων του Κράτους, και την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος για το σχολικό έτος 2021- 2022

Πληροφορίες για τα έντυπα απόλυσης συμβασιούχων ΙΔΟΧ: Εμπειροτεχνών – Ωρομισθίων

ΕΝΤΥΠΑ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΙΔΟΧ: ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ-ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας ενημερώνουμε ότι οι ωρομίσθιοι Μουσικής Ειδίκευσης (ιδιώτες κλ.ΕΜ16.00) θα βρουν την ΤΡΙΤΗ 22-06-2021 μετά τις 12:30 τα έντυπα απόλυσής τους (υπογεγραμμένα ηλεκτρονικά σε μορφή pdf) στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Σερρών http://srv-dide.ser.sch.gr κάνοντας […]

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων, στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2021-2022