Διευκρινήσεις για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών

Ακολουθώντας τις οδηγίες του με αρ. πρωτ. 4696/Ε3/14-01-2022 εγγράφου του ΥΠΑΙΘ, σας ενημερώνουμε ότι ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ θα αποστέλλονται στην Υπηρεσία μας και ηλεκτρονικά, με υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης – Αίτησης η οποία θα δημιουργείται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής […]

Διόρθωση σε Πρόσκληση μελών Ε.Ε.Π. κλάδων ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30 εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του Α.Σ.Ε.Π. για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κατά το σχολικό έτος 2021-2022 σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄)

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι στο ΦΕΚ 4/τ.ΑΣΕΠ/21-1-2022) δημοσιεύθηκε διόρθωση σφάλματος στην αριθ. πρωτ. 4275/Ε4/13-1-2022 (ΦΕΚ 3/τ.ΑΣΕΠ/19-1-2022 – ΑΔΑ: Ω5ΜΠ46ΜΤΛΗ-ΥΚΧ) πρόσκληση, η οποία αφορά στο Παράρτημα Ι: Διαθέσιμες Περιοχές Διορισμού ανά κλάδο στην περιοχή διορισμού Γ΄ Αθήνας […]

Υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2021-2022

Οι ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ υποβάλλονται (αποκλειστικά από την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2022 έως και την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022  – για το τρέχον σχολικό έτος 2021-2022) ως ακολούθως: Ηλεκτρονικά με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης η οποία θα δημιουργείται μέσω της Ενιαίας […]