Σύνδεσμοι για την παρακολούθηση σε Ζωντανή Ροή της Διημερίδας Επαγγελματικού Προσανατολισμού με θέμα: “Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση σε θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού”

Μέσω των παρακάτω συνδέσμων είναι δυνατή η παρακολούθηση, σε ζωντανή ροή, της  Διημερίδας Επαγγελματικού Προσανατολισμού με θέμα: “Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση σε θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού”. 1η ημέρα (Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023): https://www.youtube.com/watch?v=WPoto6mjJCk 2η ημέρα (Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2023): https://www.youtube.com/watch?v=AhPvXPUh9V8

Διημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού με θέμα: “Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση σε θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού”

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣυΕΠ) του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ)  διοργανώνουν διημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού για μαθητές/τριες της Α΄τάξης Λυκείου (ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.) και για γονείς.

Πρόσκληση επιτηρητών/τριών για τον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π.

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες (μόνιμους εκπαιδευτικούς Δ/θμιας και Π/θμιας Εκπαίδευσης, διοικητικούς υπαλλήλους, μόνιμους υπαλλήλους  Ν.Π.Δ.Δ. ή  των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού που υπηρετούν στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών), οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν ως […]