Ανακοινοποίηση του προγράμματος συνεντεύξεων για επιλογή σε θέσεις Διευθυντών/ντριών στις σχολικές μονάδες της Δ.Δ.Ε. Σερρών

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, Κερασούντος 2, Σέρρες (Γραφείο 4)  

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για υποβολή δικαιολογητικών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023 Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού