Προθεσμία ενστάσεων για τις οριστικές τοποθετήσεις – διαθέσεις μονίμων εκπαιδευτικών

Σας ενημερώνουμε πως οι ενστάσεις για τις οριστικές τοποθετήσεις – διαθέσεις μονίμων εκπαιδευτικών που ανακοινώθηκαν στις 24 Σεπτεμβρίου 2021 (Πράξη ΠΥΣΔΕ: 17/24-09-2021), ολοκληρώνονται αύριο Παρασκευή 01 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ.