Ανακοίνωση σεμιναρίου με τίτλο «Προετοιμασία για δοκιμασίες προεπιλογής των διαγωνισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Κατανόηση γλωσσική, αριθμητική, αφηρημένη και εκτίμηση καταστάσεων»

(«Préparation aux tests de présélection des concours de l’Union européenne – Raisonnement verbal, numérique, abstrait et jugement situationnel») που διοργανώνει η γαλλική Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ENA) στο Παρίσι της Γαλλίας από τις 7 έως τις 8 Νοεμβρίου 2018.