Εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

Αρ. πρ. Φ.350/66/151441/Ε3/6-11-2020/ΥΠΑΙΘ Αρ. πρ. 20530/6-11-2020/ΠΕΡΙΦ ΔΝΣΗ ΕΚ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δυνάμει παραπάνω σχετικών  αναρτάται στην ιστοσελίδα μας η παρακάτω  ανακοίνωση:  «Σας γνωρίζουμε ότι για τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2020 ανάδειξης εκπαιδευτικών στα υπηρεσιακά συμβούλια, τα ηλεκτρονικά ψηφοδέλτια έχουν καταρτιστεί […]