Προσλήψεις αναπληρωτών/τριών Α’ φάση – Δικαιολογητικά πρόσληψης

Ενημερώνουμε τους αναπληρωτές/τριες που προσλήφθηκαν στη Δ.Δ.Ε. Σερρών, ότι θα αποστείλουμε συγκεκριμένες οδηγίες και τα απαραίτητα έντυπα προς συμπλήρωση (αιτήσεις & υπεύθυνες δηλώσεις )στα προσωπικά τους email, αφού αναρτηθούν στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια οι αποφάσεις πρόσληψής τους  και αφού η υπηρεσία […]

2η ανακοινοποίηση – Προσωρινές Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών

Επισημαίνουμε ότι οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις είναι προσωρινές. Οι εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν υπηρεσία 01-09-2023 στα σχολεία τοποθέτησης. Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς τα λειτουργικά κενά, αφού καταχωρηθούν από τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων θα ανακοινωθούν από την υπηρεσία μας. Οι […]