ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Προσωρινών Τοποθετήσεων (24-08-2022)

Οι εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν υπηρεσία 01-09-2022 στα σχολεία τοποθέτησης. Επισημαίνουμε ότι οι τοποθετήσεις των παραπάνω εκπαιδευτικών είναι προσωρινές μέχρι την ανακοίνωση των λειτουργικών κενών τον Σεπτέμβριο και την πρόσκληση της υπηρεσίας μας για υποβολή αιτήσεων των εκπαιδευτικών προς την τοποθέτησή […]