Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Και Κατάθεσης Δικαιολογητικών Της Προκήρυξης 2ΓΕ/2019

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην Προκήρυξη 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 46/24-12-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε., παρατείνεται μέχρι την 26η Φεβρουαρίου […]

Οδηγίες της Δ.Δ.Ε. Σερρών για τους υποψηφίους εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπαίδευσης ΑΣΕΠ 1ΓT/2020 ΚΑΙ ΑΣΕΠ 2ΓΔ/2020 (ΚΛ. ΤΕ01, ΤΕ02, ΤΕ16, ΔΕ01 & ΔΕ02)

Σας ενημερώνουμε ότι η ΔΔΕ Σερρών θα παραλαμβάνει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής από 17-02-2020 έως 13-03-2020 από 10:00 έως 15:00 Η κατάθεση της ειδικής έντυπης αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στο ΚΕΦ. Δ΄ της προκήρυξης του […]

“Οικολογικό” Γυμνάσιο Κοίμησης – Πρόσκληση σε ημερίδα με θέμα: Τα χωριά του όρους Κερκίνη (Μπέλες)

      Σας προσκαλούμε σε Ημερίδα στο “Οικολογικό “Γυμνάσιο Κοίμησης την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020  σε συνεργασία με το γραφείο Σχολικών  Δραστηριοτήτων της Δ.Δ.Ε. Σερρών, όπου οι συνιστώσες του Πολιτισμού,  της Ιστορίας, των Λαϊκών Δοξασιών, των  Ηθών και των Εθίμων,  που  […]