Προσλήψεις αναπληρωτών/τριών Ε΄ φάση– Δικαιολογητικά πρόσληψης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ      Ενημερώνουμε τους αναπληρωτές/τριες που προσλήφθηκαν στη Δ.Δ.Ε. Σερρών, ότι θα αποστείλουμε συγκεκριμένες οδηγίες και τα απαραίτητα έντυπα προς συμπλήρωση (αιτήσεις & υπεύθυνες δηλώσεις)στα προσωπικά τους email, αφού αναρτηθούν στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια οι αποφάσεις πρόσληψής τους. Για το λόγο αυτό […]

Προσλήψεις αναπληρωτών/τριών Δ΄ φάση (ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)– Δικαιολογητικά πρόσληψης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ        Ενημερώνουμε τους αναπληρωτές/τριες που προσλήφθηκαν στη Δ.Δ.Ε. Σερρών, ότι θα αποστείλουμε συγκεκριμένες οδηγίες και τα απαραίτητα έντυπα προς συμπλήρωση (αιτήσεις & υπεύθυνες δηλώσεις) στα προσωπικά τους email, αφού αναρτηθούν στο Πρόγραμμα Δι@ύγεια οι αποφάσεις πρόσληψής τους. Για το […]

Πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού (Τακτικού Προϋπολογισμού-Τοπική Προκήρυξη) στο Μουσικό Σχολείο Σερρών

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, που επιθυμούν να υποβάλουν ένσταση επί της πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού στο Μουσικό σχολείο Σερρών, να την αποστείλουν στην υπηρεσία με κάθε πρόσφορο τρόπο μέχρι την Τρίτη 13-12-2022 και ώρα 14.00